Bezprzewodowy


Każdy system automatyki budynkowej w którym elementy logiczne (czujniki, urządzenia wykonawcze itp.) przekazują sobie informacje, wymaga nośnika. Nośnikiem tym mogą być światło (podczerwień tak jak w pilocie TV), fale radiowe, dźwięk lub sygnał elektryczny.

W inteligentnych budynkach najczęściej montowane są systemy wykorzystujące sygnał elektryczny (przewodowe) oraz radiowe.

Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Dokonując wyboru warto zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

  • koszt instalacji instalacji przewodowej,
  • występowanie zakłóceń przemysłowych w pasmach radiowych,
  • koszt wymiany baterii w urządzeniach bezprzewodowych,
  • możliwość rozbudowy systemu,
  • instalacja podtrzymująca zasilanie – szczególnie gdy automatyku budynkowa pełni także rolę alarmu,
  • integracja z innymi systemami znajdującymi się w budynku (wentylacja, układy bramowe i okienne),
  • możliwość zmiany lokalizacji czujników i urządzeń wykonawczych.
  • wielkość budynku i rodzaj ścian działowych pod kątem zasięgu urządzeń radiowych,
  • dostęp do internetu,
  • całościowy przewidziany budżet na automatykę ID.

Przydatne linki: