Schemat


Głównymi elementami automatyki każdego inteligentnego budynku są;

  • urządzenia pomiarowe i czujniki – przesyłają do centralki dane takie jak temperatura, wilgotność, poziom oświetlenia, informacje o wykryciu ruchu lub otwarciu drzwi lub okien itp.
  • centralka – odbiera dane z czujników oraz urządzeń pomiarowych i na podstawie zadanych parametrów steruje pracą urządzeń wykonawczych
  • urządzenia wykonawcze – napędy, przekaźniki itp. które odpowiedzialne są za wykonanie konkretnych czynności: włączenie oświetlenia, ogrzewania, otwarcie lub zamknięcie zaworu, rolet, drzwi, zamka
  • sterowanie – to urządzenia takie jak komputer, smartfon lub tablet, które pozwalają na zdalny dostęp do centralki i zdalne wydawanie poleceń urządzeniom wykonawczym, zmianę programów ustawień itp.

Komunikacja (przesyłanie informacji) między urządzeniami może odbywać się przewodowo lub bezprzewodowo. Rodzaj i typ czujników, urządzeń wykonawczych  oraz centralki dobierany jest w zależności od systemu automatyki, który został wybrany. Ma to istotny wpływ szczególnie na automatyzację wielu codziennych czynności oraz automatyczne reagowanie na zagrożenia i sytuacje awaryjne w budynku. Kwestia ta jest kluczowa na etapie wyboru systemu i przygotowania projektu automatyki inteligentnego domu.

W zakresie zdalnego sterowania najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest smartfon. Producenci automatyki oraz niezależne firmy oferują szeroką gamę dedykowanych programów na telefony z systemem Android oraz iOS. Programy te umożliwiają sterowanie urządzeniami, kontrolę ich stanu a nawet podgląd wideo pomieszczeń i otoczenia budynków. Do uruchomienia i konfiguracji centralki najczęściej wykorzystywana jest przeglądarka w dowolnym komputerze w ramach sieci domowej.

Przydatne informacje: