Czas na Fibaro ID


Firma Fibaro zakomunikowała, że rozpoczyna się proces zmian w zakresie zdalnego dostępu do systemów inteligentnego domu opartych o centralki tego producenta.

W dwuetapowym procesie autoryzacji zmianie ulega krok pierwszy, czyli logowanie do strony home.fibaro.com

Od kwietnia 2017 podstawą zdalnego dostępu będzie Fibaro ID, którego bazą będzie unikalny login, składający się z adresu mailowego użytkownika.

Dostęp w sieci lokalnej oraz przez stały adres IP pozostanie bez zmian.

Dla osób, które używają aplikacji mobilnej do dostępu zdalnego, ważna będzie także aktualizacja centralki do wersji oprogramowania 4.11

Aby utrzymać zdalny dostęp, migrację do Fibaro ID oraz aktualizację centralki należy przeprowadzić najpóźniej do końca marca 2017

Jeżeli potrzebujesz wsparcia – ZADZWOŃ